Tinitus – hučanie v ušiach

Tinnitus nie je choroba, ale príznak, to znamená, že je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale v prevažnej väčšine prípadov je jeho pôvod a príčina neznáma. Tinnitus sa môže vyskytovať pri chorobách vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu, sluchovej dráhy, pri poškodeniach centrálneho nervového systému



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11599-tinitus-hucanie-v-usiach