Titul Nemocnica priateľská deťom získala FN LP v Košiciach

Titul Baby Friendly Hospital - Nemocnica priateľská deťom, získalo dnes novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/230-titul-nemocnica-priatelska-detom-ziskala-fn-lp-v-kosiciach

Chcel by som srdecne pozdravit pani primarku, MUDr. B. Pšeničkovú, CSc. z Jess LF.
Na bližiacej sa konferencii “Uloha pediatra v podpore dojčenia” bude sa prezentovať “Prestup CL do MM a ich vplyv na novorodencov”.
Chcem poprosit o xerokopiu prispevku, nakolko nie je mozne sa v tom case dostat sa do Kosic.
Rovnako, v jej mene, pani MUDr. Ľ. Jakušovej, PhD. z KDaD, ma interes o ocakavany cenný príspevok.
Osobne ja sa zaoberam problematikou xenobiotik aj v materskom mlieku a posledne, kym nezrusili NRC pre mykologiu, sme stihli urobiť 76 vzoriek MM na obsah ochratoxinu A. In Bratislavske lekarske listy č. 6/2008.
Verim, že pani dokktor bude reagovat na moj e_mail. Prosim o transfer.
Srdecne pozdravujeme pani primarku.
Jakušová ĽA Dostál

dostal@jfmed.uniba.sk

dostal@jfmed.uniba.sk