Toxokaróza

Toxokaróza je parazitárne ochorenie psov a mačiek prenosné na človeka. Výskyt ochorenia v súčasnosti pozoruhodne narastá, a to so stúpajúcim trendom výskytu psov v domácnostiach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9492-toxokaroza