Transplantácia obličiek

Je to metóda náhrady funkcie obličiek, keď sa obličky od živého alebo mŕtveho darcu voperuje (transplantuje) príjemcovi, pacientovi s chronickým zlyhávaním obličiek. Transplantuje sa len jedna oblička, preto môže existovať darcovstvo orgánu od živého darcu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4578-transplantacia-obliciek