Trendy v antikoncepcii

Kontraceptíva, čiže produkty chrániace ženy pred nechceným otehotnením sú na farmaceutickom trhu dostupné už dostatočne dlhú dobu. Dokonca, pri ich uvedení na začiatku 20. storočia spôsobili takmer revolúciu v dovtedajšom chápaní zodpovedného sexuálneho správania



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8718-trendy-v-antikoncepcii