Tri nemecké spolkové krajiny zaviedli zákaz fajčenia na verejnosti


(Admin Zzz.sk) #1

V toch nemeckých spolkových krajinách začal dnes platiť zákaz fajčenia na verejných priestranstvách. Je to výsledok zlyhania snáh o vytvorenie jednotnej národnej legislatívy, keďže spolkové krajiny a zástupcovia tabakového priemyslu nedospeli k vzájomnej dohodeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3013-tri-nemecke-spolkove-krajiny-zaviedli-zakaz-fajcenia-na-verejnosti