Tripartita rokovala o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov

Jediným bodom stretnutia odvetvovej tripartity bolo podľa ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, s ktorým súvisí aj dodržiavanie nového Zákonníka práceToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3342-tripartita-rokovala-o-odmenovani-zdravotnickych-pracovnikov