Trnavská univerzita pripravila seminár o nerovnosti v zdraví

Národný seminár na tému nerovnosti v zdraví usporiadala dnes Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Ide o spoločný projekt odborníkov z 22 členských štátov Európskej únie, ktorí sa zaoberajú socioekonomickými aspektmi zdravia populácie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2149-trnavska-univerzita-pripravila-seminar-o-nerovnosti-v-zdravi