Trombóza

Trombóza je intravitálne zrážanie krvi v cievach (vnútrocievna trombóza) alebo v dutinách srdca (vnútrosrdcová trombóza). Vzniknutá krvná zrazenina (trombus) buď zostáva v mieste svojho vzniku alebo sa posúva v smere krvného prúdu do iných častí cievneho systému (tromboembólia).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11221-tromboza