Učenie a rozvoj osobnosti dieťaťa

Vplyv úspechu, ako aj neúspechu na žiakov ovplyvňuje ich celková osobnosť. Závisí od miery ich sebavedomia, úzkostlivosti a na ich postojoch k učiteľovi a učeniu. Pôsobenie upevňovania závisí aj od inteligencie žiakov. Inteligentnejšie deti citlivo reagujú na kontrolné otázky a rýchlejšie si osvoja schopnosť sebakontroly.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10788-ucenie-a-rozvoj-osobnosti-dietata