Účinnosť novely zákona o zdravotnom poistení sa má posunúť

Pôvodne mala byť právna norma účinná od začiatku júna, právna norma bude v júni iba v druhom čítaní v parlamente. Odhaduje, že zákon by mohol začať platiť okolo polovice júlaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12205-ucinnost-novely-zakona-o-zdravotnom-poisteni-sa-ma-posunut