ÚDZS apeluje na zdravotné poisťovne, aby sa neodvolávali na sprostredkovateľov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) apeluje na zdravotné poisťovne, aby dodržiavali zákon a nezbavovali sa zodpovednosti odvolávaním sa na svojich sprostredkovateľov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/696-udzs-apeluje-na-zdravotne-poistovne-aby-sa-neodvolavali-na-sprostredkovatelov