ÚDZS dostáva peniaze na svoju činnosť od zdravotných poisťovní

Rozhodujúcim príjmom rozpočtu roku 2007 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je príspevok zdravotných poisťovní. Zo zákona je to 0,5 percenta z vybraného poistného po prerozdeleníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1412-udzs-dostava-peniaze-na-svoju-cinnost-od-zdravotnych-poistovni