ÚDZS každoročne rieši niekoľko prípadov sporných pitevných nálezov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) každoročne rieši niekoľko prípadov sporných pitevných nálezov. Akýkoľvek nesúlad so závermi pitvy a klinickou diagnózou stanovenou počas života je priamym dôvodom na vykonanie dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8206-udzs-kazdorocne-riesi-niekolko-pripadov-spornych-pitevnych-nalezov