ÚDZS o svojej opodstatnenosti presvedčil odborníkov, pacientov i politikov


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) svojou činnosťou presvedčil a presviedča o svojej opodstatnenosti nielen odbornú verejnosť a pacientov, ale aj politikovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7341-udzs-o-svojej-opodstatnenosti-presvedcil-odbornikov-pacientov-i-politikov