ÚDZS: Plánuje znížiť počet súdnoznaleckých a patologickoanatomických pracovísk


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) plánuje v budúcnosti znížiť počet súdnoznaleckých alebo patologickoanatomických pracovísk, ktoré prevádzkuje, zo súčasných deviatich na päťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3848-udzs-planuje-znizit-pocet-sudnoznaleckych-a-patologickoanatomickych-pracovisk