ÚDZS podniká pre zneužitie webstránky právne kroky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podal dnes na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd žiada, aby voči spoločnosti Vesmír prijal opatrenia týkajúce sa nakladania s doménou www.udzs.skToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11825-udzs-podnika-pre-zneuzitie-webstranky-pravne-kroky