ÚDZS: Postup poisťovní nie je v súlade so zákonom

Postup zdravotných poisťovní, že poistenec hradí priamo u lekára zdravotnú starostlivosť a až následne mu ju preplatia, nie je v súlade so zákonom. Zdravotné poisťovne (ZP) takýmto spôsobom kompenzujú skutočnosť, že neuzatvorili dostatočný počet zmlúv s poskytovateľmi a nezabezpečili tak pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1901-udzs-postup-poistovni-nie-je-v-sulade-so-zakonom