ÚDZS preveruje takmer stovku prípadov poskytovania zdravotnej starostlivosti


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rieši v súčasnosti 97 podnetov voči nemocniciam, predmetom ktorých je správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podania týkajúce sa napríklad etického správania alebo organizácie práce odstupuje ÚDZS na šetrenie zriaďovateľom zdravotníckych zariadeníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3957-udzs-preveruje-takmer-stovku-pripadov-poskytovania-zdravotnej-starostlivosti