ÚDZS riešil v minulom roku 353 sťažností v súvislosti s úmrtím

Celkom 353 sťažností a podaní v súvislosti s úmrtím podali v minulom roku pozostalí na prešetrenie Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4806-udzs-riesil-v-minulom-roku-353-staznosti-v-suvislosti-s-umrtim