ÚDZS sa pozrie na reklamnú činnosť zdravotných poisťovní

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal dohľad na diaľku v zdravotnej poisťovni Dôvera zameraný na jej reklamnú činnosť a rovnaké kroky podnikne aj v prípade marketingu ostatných zdravotných poisťovní.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1020-udzs-sa-pozrie-na-reklamnu-cinnost-zdravotnych-poistovni