ÚDZS so samosprávnymi krajmi spolupracuje aj pri riešení podnetov od občanov

Platby za vydanie potvrdenia o návšteve lekára, vypísanie receptu či prednostné vybavenie, ale aj ordinačné hodiny ambulancií, predaj liekov v ambulancii bez potvrdenia o prijatí platby a etika zdravotníckych pracovníkov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7877-udzs-so-samospravnymi-krajmi-spolupracuje-aj-pri-rieseni-podnetov-od-obcanov