ÚDZS: SZP pokračuje v plnení ozdravného plánu

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) pokračuje v plnení opatrení ozdravného plánu. Poisťovňa nemôže ozdravný plán vlastným rozhodnutím zrušiť a túto kompetenciu nemá ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1138-udzs-szp-pokracuje-v-plneni-ozdravneho-planu