ÚDZS uložil zdravotnej poisťovni Sidéria pokutu 250 tisíc korún


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rozhodol o uložení sankcií zdravotnej poisťovni Sidéria. Sankcie pozostávajú z opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty 250 tisíc korún, ktorú je zdravotná poisťovňa povinná zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/439-udzs-ulozil-zdravotnej-poistovni-sideria-pokutu-250-tisic-korun