ÚDZS v súvislosti so štrajkom lekárov apeluje na dodržiavanie predpisov

V súvislosti s avizovaným štrajkom bratislavských lekárov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou apeluje na dodržiavanie všeobecnozáväzných právnych predpisov pri zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/505-udzs-v-suvislosti-so-strajkom-lekarov-apeluje-na-dodrziavanie-predpisov