ÚDZS vydal viac ako 65 tisíc nových kódov lekárov a poskytovateľov

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal viac ako 65 tisíc nových číselných kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1793-udzs-vydal-viac-ako-65-tisic-novych-kodov-lekarov-a-poskytovatelov