ÚDZS vytvoril Sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vytvoril Sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA). V súlade s novou organizačnou štruktúrou predseda úradu Richard Demovič vymenoval za riaditeľa sekcie Roberta VetrákaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4188-udzs-vytvoril-sekciu-sudneho-lekarstva-a-patologickej-anatomie