ÚDZS vyzýva poistencov bezodkladne vrátiť preukazy pôvodným poisťovniam

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vyzýva poistencov, ktorí zmenili od 1. januára zdravotnú poisťovňu, aby bezodkladne vrátili preukaz poistenca pôvodnej poisťovni. Podľa zákona túto svoju povinnosť mali splniť do 9. januára.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2198-udzs-vyzyva-poistencov-bezodkladne-vratit-preukazy-povodnym-poistovniam