ÚDZS vyzýva zdravotníkov, aby do konca septembra požiadali o nové kódy

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vyzýva všetkých lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zatiaľ nepožiadali o pridelenie číselného kódu, aby tak urobili do konca septembra.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/947-udzs-vyzyva-zdravotnikov-aby-do-konca-septembra-poziadali-o-nove-kody