ÚDZS zastavil správne konanie voči zdravotnej poisťovni Union


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zastavil správne konanie voči zdravotnej poisťovni (ZP) Union, ktoré začal ešte 1. októbra 2008. Spravil tak na základe správy nezávislého audítora, podľa ktorej sa audit uskutočnil v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, pričom výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne za rok 2008 bol v súlade so slovenským zákonom o účtovníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6686-udzs-zastavil-spravne-konanie-voci-zdravotnej-poistovni-union