ÚDZS zlučovanie štátnych ani súkromných poisťovní zatiaľ neodobril

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zatiaľ nerozhodol o vydaní predchádzajúceho súhlasu v súvislosti s budúcoročným zlučovaním štátnych a súkromných zdravotných poisťovníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7193-udzs-zlucovanie-statnych-ani-sukromnych-poistovni-zatial-neodobril