UICC: Okolo 700 miliónov detí dýcha zafajčený vzduch

Svetový deň boja proti rakovine pripadajúci na 4. februára je udalosťou, na ktorú každý rok upozorňuje Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC). Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predpokladajú, že v rokoch 2005-2015 zomrie 84 miliónov ľudí na rakovinové ochorenia, ak sa nevykonajú nijaké opatreniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3949-uicc-okolo-700-milionov-deti-dycha-zafajceny-vzduch