Új Szó: Od januára budú opäť pôsobiť obvodní lekári

O zámere Ministerstva zdravotníctva SR zaviesť v prípade všeobecných lekárov, všeobecných detských lekárov, gynekológov a zubných lekárov opäť obvody informuje v dnešnom vydaní denník Új SzóToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2996-uj-szo-od-januara-budu-opat-posobit-obvodni-lekari