Ukrajina plánuje zvýšiť prídel morfia pacientom

Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva plánuje uvoľniť obmedzenia pre podávanie analgetík na báze ópia pacientom trpiacim rakovinouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11968-ukrajina-planuje-zvysit-pridel-morfia-pacientom