UNICEF: Rozvojové štáty musia urobiť viac proti chronickej podvýžive detí

Rozvojové krajiny musia vyvinúť väčšiu snahu v boji proti chronickej podvýžive neplnoletých osôb, aby do roku 2015 prispeli k dosiahnutiu cieľa OSN, ktorým je redukcia počtu extrémne chudých detí o polovicu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/678-unicef-rozvojove-staty-musia-urobit-viac-proti-chronickej-podvyzive-deti