Univerzita bez hraníc 2013 - Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila pestrý prázdninový program pre deti základných škôl v rámci projektu Univerzita bez hranícToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13604-univerzita-bez-hranic-2013-kosice