Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2012

UPJŠ bola veľmi úspešná v oblasti výskumu - v Slovenskej republike patrí na základe svojej publikačnej aktivity v oblasti najprestížnejších, tzv. karentovaných publikácií, do skupiny štyroch najlepších zo 40 slovenských univerzít, ktoré majú najväčší počet tzv. karentovaných publikácií v prepočte na 1000 hodín výskumno-vývojovej kapacity.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13466-univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-v-roku-2012