Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vypovedala v apríli tohto roka tri zmluvy uzatvorené s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vypovedala v apríli tohto roka tri zmluvy uzatvorené s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika Košice, pracovisko Lekárska fakulta, upravujúce výučbu študentov v priestoroch nemocnice, dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov UPJŠ LFToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12433-univerzitna-nemocnica-l-pasteura-kosice-vypovedala-v-aprili-tohto-roka-tri-zmluvy-uzatvorene-s-univerzitou-pavla-jozefa-safarika-kosice