Univerzitná nemocnica v Košiciach vyzýva UPJŠ na urýchlený podpis zmlúv

Už len do konca júla budú platiť pôvodné zmluvy o spolupráci pri uskutočňovaní praktickej výučby a špecializačného štúdia medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12577-univerzitna-nemocnica-v-kosiciach-vyzyva-upjs-na-urychleny-podpis-zmluv