UNLP Košice používa ako prvá nemocnica na Slovensku ASPECTS

Akútna liečba cievnych mozgových príhod má dve zásadné limitácie pre podanie – čas a rozsah ischemického ložiska. Intravenózna trombolýza sa podáva v časovom okne do 4,5 hodiny a mechanická trombektómia je indikovaná do 6 hodín. Avšak najlepší výsledný stav je samozrejme pri podaní v čo najkratšom čase.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14135-unlp-kosice-pouziva-ako-prva-nemocnica-na-slovensku-aspects