UNLP Košice povedie Iveta Marinová

V dňoch 11.-13. januára sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura KošiceToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9540-unlp-kosice-povedie-iveta-marinova