UNLP Košice sa aj tento rok zapojí do Európskeho dňa melanónu

Okrem vyšetrenia kožného povrchu a už prítomných znamienok sa dermatológovia počas Európskeho dňa melanómu chcú zamerať predovšetkým na objasňovanie rizikových faktorov vzniku rakoviny kože a zdôrazňovanie významu preventívnych vyšetrení. „Rakovina kože nezmizne, ak ju budete ignorovať. Naopak, umožníte tým jej šírenie a vznik komplikácií, čo v prípade malígneho melanómu môže mať fatálne dôsledky ," dopĺňa primár MUDr. Kampe. Podujatie sa koná pod záštitou Európskej akadémie dermatológie a venerológie. Preventívne bezplatné vyšetrenie v rámci kampane budú košickí dermatológovia realizovať dňa 10.5.2017 v priestoroch Kliniky dermatovenerológie na Tr. SNP 1 v Košiciach (na 8. poschodí) v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14091-unlp-kosice-sa-aj-tento-rok-zapoji-do-europskeho-dna-melanonu