UPJŠ LF neustále zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a podmienky na štúdium pre slovenských i zahraničných študentov

Lekárska fakulta UPJŠ každoročne zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a podmienky na štúdium pre slovenských i zahraničných študentov. O skutočnosti, že má fakulta dobré meno doma i v zahraničí, svedčí rastúci počet zahraničných študentov – za posledné dva roky sa takmer zdvojnásobil.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13448-upjs-lf-neustale-zvysuje-kvalitu-pedagogickeho-procesu-a-podmienky-na-studium-pre-slovenskych-i-zahranicnych-studentov