Úrad pre dohľad sprístupnil portál na overovanie poistných vzťahov poistencov


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sprístupnil portál https://portal.udzs.sk, ktorý slúži na overovanie poistných vzťahov poistencov a nových kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je rozdelený na dve časti, jedna je verejne prístupná a druhá pre registrovanýchToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1857-urad-pre-dohlad-spristupnil-portal-na-overovanie-poistnych-vztahov-poistencov