Uskutočnil sa XVIII. memoriál prof. MUDr. F. Póra

Asi tri desiatky ľudí vzdalo v kolumbáriu na Verejnom cintoríne v Košiciach hold jednému z najvýznamnejších československých internistov, profesorovi Františkovi PóroviToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10068-uskutocnil-sa-xviii-memorial-prof-mudr-f-pora