Úspešnosť vymáhania pohľadávok na poistnom by sa mala zvýšiť

Vymáhanie pohľadávok na poistnom na verejné zdravotné poistenie by mala v tomto roku zefektívniť novela zákona o zdravotných poisťovniach (ZP) a dohľade nad zdravotnou starostlivosťouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5599-uspesnost-vymahania-pohladavok-na-poistnom-by-sa-mala-zvysit