ÚVO v prípade nákupu pandemických vakcín porušenie zákona nezistil

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nezistil v prípade nákupu vakcín proti pandemickej chrípke porušenie zákona o verejnom obstarávaníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7664-uvo-v-pripade-nakupu-pandemickych-vakcin-porusenie-zakona-nezistil