Úvod do právnej sekcie na Zzz.sk


(Admin Zzz.sk) #1

Medicínske právo je relatívne novým odvetvím právneho poriadku Slovenskej republiky, nakoľko doposiaľ bolo začlenené v rámci iných právnych odvetví. Avšak potreba zefektívniť vývoj medicínskej legislatívy ako i snaha o bližšiu špecializáciu sa v tejto nepochybne zaujímavej problematike, vyústila v posledných rokoch k vzniku medicínskeho práva ako samostatného študijného odboruToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3540-uvod-do-pravnej-sekcie-na-zzzsk