ÚVZ kontroloval detské ihriská, sedem z nich nevyhovelo

Celkovo 252 vzoriek piesku z náhodne vybraných pieskovísk vo všetkých krajoch Slovenska podrobil v roku 2012 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) kontrole. Výsledkom je, že v štyroch prípadoch (Banskobystrický a Košický kraj) bola potvrdená prítomnosť parazita.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13240-uvz-kontroloval-detske-ihriska-sedem-z-nich-nevyhovelo