ÚVZ SR by mal povinne zverejňovať zoznam vôd určených na kúpanie

Verejnosť sa na základe neho bude môcť nielen informovať, ale tiež podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri revidovaní a aktualizácii zoznamu a dĺžky kúpacej sezónyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12495-uvz-sr-by-mal-povinne-zverejnovat-zoznam-vod-urcenych-na-kupanie